Đóng góp

Các độc giả yêu thích trang Keen Notes có thể đóng góp cho quá trình phát triển nội dung bằng hai hình thức:

Đóng góp tài chính

Chuyển tiền hỗ trợ qua

  • Tài khoản: Ngân hàng ACB, Chủ TK: Nguyen Ha Quan, Số TK: 132465649
  • Paypal.me:
Pay Keen Notes using PayPal.Me
Go to paypal.me/NguyenHaQuan and type in the amount. Since it’s PayPal, it’s easy and secure. Don’t have a PayPal account? No worries.

Đóng góp chia sẻ

Lan tỏa các bài viết trên trang Keen Notes đến mạng lưới bạn bè và người thân của mình.