Các độc giả yêu thích trang Keen Notes có thể đóng góp cho quá trình phát triển nội dung bằng hai hình thức:

Đóng góp tài chính

Chuyển tiền hỗ trợ qua

  • Tài khoản : Ngân hàng ACB, Chủ TK: Nguyen Ha Quan, Số TK: 132465649
  • Paypal: paypal.me/NguyenHaQuan

Đóng góp chia sẻ

Lan tỏa các bài viết trên trang Keen Notes đến mạng lưới bạn bè và người thân của mình.