Đầu tư

Cáo phó cho chính mình

Tiếp theo, chúng ta cần tránh xa những con người độc hại (toxic people) và những hoạt động độc hại (toxic activities) trên một tinh thần học hỏi trọn đời, đồng thời hiểu rằng có một số "cảm giác thõa mãn" cần được trì hoãn" (deferred gratification - như mua sắm quần áo vô tội vạ chẳng hạn)

Mô hình Yale [Phần 1] [Giới thiệu]

Các lực đẩy lớn trong địa hạt quản lý đầu tư (đặc biệt là endowment) mà Swensen tạo ra đã xếp ông ngang hàng với những tên tuổi sừng sỏ như John Bogle, Peter Lynch, Benjamin Graham (cha đẻ của "đầu tư giá trị" - value investing và là thầy của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett) và David Dodd

Mọi thứ rồi sẽ suy tàn

Về mặt thực tiễn, mọi thứ đều kết thúc hay chết trong khung thời gian đủ lớn (big enough timescale). Dù chân lý này hiển hiện ra trước mắt, nhưng khi còn trẻ tôi đã không hiểu thấu

Episode

00:00:00 00:00:00