Đầu

Đầu tư

VC, đánh bạc hay đầu tư

Cuối cùng, việc rót vốn vào các sáng tạo đa phần thu hút sai người (wrong people), những người có vốn đầu tư rót vào sai chỗ (không rót vào những quỹ theo đuổi giá trị sâu sắc)

Chuyển dịch đầu tư, mã QR và xe điện cho ASEAN

Thông thường, khi còn trẻ nếu có năng lực, một ai đó trả tiền để bạn làm việc cho họ. Còn tới giai đoạn 40 thì bạn sẽ bắt đầu được trả tiền cho những thứ mà mình biết và những ai mà bạn quen.

Sự học

Dù có bước vào Ivy đi chăng nữa thì sinh viên kiểu như vậy cũng khó có thể thành tựu, nó cũng giống như vượt qua bài kiểm tra tiếng Quan Thoại của Trung Quốc mà thôi