Vivu

Xung đột Israel - Palestine

Các gia tộc Do Thái có quyền lực khuynh đảo quốc gia, “buôn vua”, tài trợ cho chiến tranh, các cuộc chinh phạt của các công ty Đông Ấn (British East India) , Nam Phi (British South Africa Company) đến các vùng đất mới xâm chiếm làm thuộc địa

Offshore Citizen

Chỉ cần đưa tiền vào một nhà thờ dòng Đền ở châu Âu nhận một lá thư có ấn tín và mang sang Jerusalem trình ra là có thể nhận được tiền.

Quyền lực tài chính của Thụy Sĩ và SNB

Quyền lực “bạch tuộc” của Thụy Sĩ còn nằm ở một định chế bảo thủ lâu đời: Swiss National Bank (SNB) – Ngân hàng Trung Ương Thụy Sĩ. Tổ chức được chính quyền trao đặc quyền độc quyền in tiền, cụ thể là đồng franc Thụy Sĩ (Swiss franc banknotes), đồng thời kiểm soát chính sách tài khóa quốc gia

Episode

00:00:00 00:00:00