Văn hóa

Cuộc chiến đa vũ trụ

Trong chúng ta, ai mà không có chút Sisyphus, một con ong chăm chỉ cần mẫn: hì hục quay tới quay lui trong một công việc nào đó (kiểu như công chức nhà nước: sáng cắp ô đi, tối vác ô về).

Cuộc đời tốt đẹp (thiện hảo)

Tình yêu là một cảm xúc, nếu đào sâu hơn, tình yêu về nguyên tắc (on principle) không cố định (genuine) - nó di chuyển qua lại giữa hai cực: một mặt, hàm chứa trong đó cảm giác vui sướng hân hoan (bừng sáng) (delight) thuần khiết; mặt khác, chứa đầy cảm giác nhân từ thuần khiết (benevolence)

Episode

00:00:00 00:00:00