Văn

Văn hóa

Bản chất của công nghệ

Công nghệ thực sự là một mối nguy cao nhất ảnh hưởng đến tồn vong của loài người, do đó cần phải áp dụng công nghệ cực kỳ thận trọng

Các cú lừa và đòn tâm lý Cialdini

Khả năng tránh né các cạm bẫy trên dựa rất nhiều vào kinh nghiệm, sự trầm tĩnh (thấu hiểu về những điểm yếu hay tâm lý con người) và mức độ thông thái tích tụ theo thời gian.

Cuộc chiến đa vũ trụ

Trong chúng ta, ai mà không có chút Sisyphus, một con ong chăm chỉ cần mẫn: hì hục quay tới quay lui trong một công việc nào đó (kiểu như công chức nhà nước: sáng cắp ô đi, tối vác ô về).

Cuộc đời tốt đẹp (thiện hảo)

Tình yêu là một cảm xúc, nếu đào sâu hơn, tình yêu về nguyên tắc (on principle) không cố định (genuine) - nó di chuyển qua lại giữa hai cực: một mặt, hàm chứa trong đó cảm giác vui sướng hân hoan (bừng sáng) (delight) thuần khiết; mặt khác, chứa đầy cảm giác nhân từ thuần khiết (benevolence)