Tự do ý chí

Tự do ý chí

Trong tất cả những câu hỏi xưa cũ của triết học, việc đề cập đến vấn đề “free will” hay tự do ý chí dường như sẽ dẫn đến những lo lắng có thể đoán trước được. Trong video này của Wi-Phi (Wireless Philosophy), triết học gia người Anh Richard Holton, từng làm việc ở MIT và nay ở Đại học Cambridge đã nêu ra hai vấn đề thường dùng để tranh luận rằng không có sự tồn tại của “tự do ý chí”.

Vấn đề đầu tiên, nếu các định luật vật lý là cố định thì tất cả lựa chọn của chúng ta đều có thể xác định trước. Vấn đề thứ hai là khi chúng ta nắm trong tay sức mạnh tính toán và hàm lượng tri thức đủ cao về cách mà Vũ trụ hoạt động, một ai đó về mặt lý thuyết có thể đi đến tương lai và nhìn vào những kết quả đã được định đoạt trước lên cuộc sống của chúng ta – và như vậy nghĩa là chúng ta không thể hoàn toàn tự do được.

Sơ đồ của "Tự do ý chí"

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng một cách khéo léo những thí nghiệm tư duy mô phỏng, Holton mô tả cách mà kết luận thứ hai không nhất thiết phải đi theo cái thứ nhất. Vì vậy, quyển sách cuộc đời của chúng ta dường như có thể không bao giờ biết trước được, ngoại trừ những nhà tư tưởng điên rồ – những người tồn tại hoàn toàn ngoài thế giới vật lý thông thường.