Do

Do Thái

Tội lỗi của tiền bạc

Hãy rời bỏ những kẻ luôn mồm nói với bạn rằng tiền bạc là tội lỗi, những tuyên bố kiểu như vậy thường là như tiếng chuông (đeo trên người bệnh nhân hủi) báo hiệu có một kẻ cắp đang xuất hiện.

Thần chết Oppenheimer

Thế giới sau vụ thử nghiệm này sẽ không còn như xưa nữa. Một số ít sẽ cười, số ít khóc và đa phần lặng im

Niềm vui khám phá

Trong sự nghiệp của mình, Richard đã nắm bắt được một số câu trả lời (approximate answer), một số niềm tin khả dĩ (possible beliefs) cùng một mức độ chắc chắn (degrees of certainty) trong một số vấn đề, tuy nhiên ông không thể chắc chắn 100% về bất cứ điều gì

Tư duy nhanh và chậm, AI và Deep Learning (Học Sâu) [Phần 1]

Thế chiến II đã dạy chúng ta điều gì về tâm lý của con người, thật kinh ngạc khi chính sách xóa sổ (extermination) hay diệt chủng (genocide) Do Thái do những kẻ cực đoan Đức cổ súy lại có thể thu hút lượng lớn người ủng hộ và tham gia nhiệt thành.