Do

Do Thái

Đích cùng cuộc đời, nguyên tắc tồn tại và OpenAI

Niềm vui sướng sâu sắc nhất trong đời chính là sáng tạo, tìm ra những thứ chưa phát triển (để can thiệp), nhìn ra những cơ hội hay viễn cảnh, đưa ra những quyết định hành động táo bạo, và dùng toàn bộ nguồn lực khả dĩ có được để triển khai, ngay cả khi chiến đấu chống lại những quan điểm đương thời

Tội lỗi của tiền bạc

Hãy rời bỏ những kẻ luôn mồm nói với bạn rằng tiền bạc là tội lỗi, những tuyên bố kiểu như vậy thường là như tiếng chuông (đeo trên người bệnh nhân hủi) báo hiệu có một kẻ cắp đang xuất hiện.

Thần chết Oppenheimer

Thế giới sau vụ thử nghiệm này sẽ không còn như xưa nữa. Một số ít sẽ cười, số ít khóc và đa phần lặng im

Niềm vui khám phá

Trong sự nghiệp của mình, Richard đã nắm bắt được một số câu trả lời (approximate answer), một số niềm tin khả dĩ (possible beliefs) cùng một mức độ chắc chắn (degrees of certainty) trong một số vấn đề, tuy nhiên ông không thể chắc chắn 100% về bất cứ điều gì