VC, đánh bạc hay đầu tư

Cuối cùng, việc rót vốn vào các sáng tạo đa phần thu hút sai người (wrong people), những người có vốn đầu tư rót vào sai chỗ (không rót vào những quỹ theo đuổi giá trị sâu sắc)

Lạc quan về thế giới

World Bank, trong bối cảnh trên, vừa phải quan tâm đến các nước có thu nhập thấp (low income) nhưng cũng không được phép quay lưng với các nước thu nhập trung bình (middle income), vừa có góc nhìn bao quát toàn cầu vừa phải thấu hiểu các vấn đề quốc gia và địa phương

Tội lỗi của tiền bạc

Hãy rời bỏ những kẻ luôn mồm nói với bạn rằng tiền bạc là tội lỗi, những tuyên bố kiểu như vậy thường là như tiếng chuông (đeo trên người bệnh nhân hủi) báo hiệu có một kẻ cắp đang xuất hiện.